Nationale technische goedkeuringen voor bouwproducten met CE-markering volgens de bouwproductenverordening worden niet verlengd na maart 2019!

In de toekomst zullen nationale technische goedkeuringen voor bouwproducten met CE-markering volgens de bouwproductenverordening niet langer functioneren als bewijs van bruikbaarheid volgens de regionale bouwvoorschirften en is het gebruik van het conformiteitsteken niet langer toegestaan.
(Advies over het arrest van het HvJ van 16 oktober 2014)

Europese Technische Beoordeling (ETA) kan worden gebruikt in plaats van de nationale technische goedkeuringen. Opgemerkt moet worden dat de ETA in de toekomst de enige verificatie zal blijven.

PREBENA nieten met ETA-certificering:

Lees hier meer over ETA-certificering

X